Telefon: 022 403 96 18, 504 990 689

E-mail: biuro@apmteam.pl

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Firma Axpol Trading została nagrodzona prestiżowym

Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej

nadawanym przez największą wywiadownię gospodarczą na świecie

Dun & Bradstreet Poland.

Wyróżnienie potwierdza bardzo wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej

Certyfikat ten przyznawany jest tylko przedsiębiorstwom
posiadającym najwyższą ocenę wiarygodności w skali D&B Poland,
sporządzanej na podstawie:

- analizy moralności płatniczej według programu DunTrade®,
- analizy wskaźników finansowych ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych,
- największej w Polsce bazie relacyjnej powiązań korporacyjnych i osobowych.

Axpol Trading cieszy się potwierdzoną wiarygodnością u kontrahentów, gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa zawieranych transakcji, rzetelność oraz terminowe regulowanie zobowiązań.

Zapraszamy do współpracy!