Telefon: 022 403 96 18, 504 990 689

E-mail: biuro@apmteam.pl

VOYAGER WINE CLUB

  1. W celu usunięcia wątpliwości prowadzący witrynę zapewnia, że nie prowadzi sprzedaży Wyrobów Alkoholowych, będących w jego ofercie za pośrednictwem NINIEJSZEJ strony internetowej, w szczególności w związku z zapisami Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jakakolwiek sprzedaż Wyrobów Alkoholowych za pośrednictwem NINIEJSZEJ witryny internetowej nie jest prowadzona.
  2. Zamieszczone na NINIEJSZEJ stronie internetowej wszelkie informacje o Wyrobach Alkoholowych, w szczególności ceny, są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 lub art. 661 Kodeksu cywilnego. Prezentowany katalog Wyrobów Alkoholowych nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.