Telefon: 022 403 96 18, 504 990 689

E-mail: biuro@apmteam.pl

Projekty UE


Axpol Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projektu dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Axpol Trading z siedzibą w Złotnikach poprzez budowę hali produkcyjnej oraz zakup nowoczesnego parku maszynowego umożliwiającego wdrożenie do oferty innowacyjnych produktów opracowanych w wyniku prac B+R”.

Celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług tampo- i sitodruku oraz rozszerzenie prowadzonej działalności o nowe produkty (windery, piny i puchary) i usługi (nadruk typu CMYK na ciemnych materiałach i nadruk sublimacyjny) poprzez zakup nowych maszyn, które umożliwią zautomatyzowanie procesów nanoszenia nadruku, jego suszenia oraz wyeliminowanie z użycia szkodliwych substancji do czyszczenia kubków i sit.

Głównym rezultatem projektu będzie opracowanie i wdrożenie na rynek:
•    Innowacji produktowych w postaci usługi nadruku na materiałach typu non-woven poprzez sublimację oraz torby z materiału polipropylenowego (inaczej non-woven) nadrukowanej przez sublimację
•    Innowacji procesowej w postaci chronionego głoszeniem patentowym sposobu drukowania wzorów na materiałach typu non-woven poprzez sublimację
•    Innowacji nie technologicznej w postaci nowatorskiej aplikacji B2B

Wynikiem realizacji projektu będzie poszerzenie gamy produktów oferowanych przez Axpol Trading, zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, ekspansja na nowe rynki zbytu, wzrost zadowolenia klientów ze świadczonych usług i oferowanych produktów, wzrost przychodów firmy Axpol Trading.

Wartość projektu: 19 113 036,42 zł
Wartość dofinansowania: 3 968 668,90 złFirma AXPOL Trading realizuje obecnie projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który obejmuje wdrożenie elektronicznego systemu B2B pomiędzy parterami handlowymi.