Telefon: 022 403 96 18, 504 990 689

E-mail: biuro@apmteam.pl

Polityka prywatności

Niżej wymieniona Polityka prywatności ma na celu przybliżenie zleceniodawcom oraz osobom zainteresowanym ofertą firmy  AXPOL Trading sp. z o.o. zasady gromadzenia i przetwarzania przez nas danych osobowych oraz warunki ich wykorzystywania.

 1. Wszystkie dane osobowe przekazywane firmie AXPOL Trading sp. z o.o. objęte są tajemnicą i nie są rozpowszechniane ani udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są konieczne do przetwarzania, realizacji i finalizacji złożonego zamówienia.

  a.    Zastrzegamy sobie prawo do przekazania niezbędnych danych osobowych firmom przewozowym/kurierskim w celu dostarczenia zamówienia do zleceniodawcy.

 2. Zarówno zleceniodawca jak i zleceniobiorca zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, w posiadanie których strony weszły przy realizacji umowy, także po jej finalizacji.

 3. Podanie swoich danych osobowych oznacza zgodę na ich przetwarzanie w wymienionych niżej przypadkach:

  a.    W przypadku składania zamówień na produkty i usługi oferowane przez firmę AXPOL TRADING sp. z o.o.

  b.    W celu zrealizowania przez firmę  AXPOL TRADING sp. z o.o. zlecenia złożonego przez osobę/firmę, do której te dane należą. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych wewnątrz firmy w celu świadczenia zleconych usług.

  c.    W celu skontaktowania się z właścicielem danych osobowych.

  d.    W przypadku zmian w Polityce prywatności i konieczności poinformowania o nich właściciela danych osobowych.

  e.    W celu informowania o nowościach, ofertach handlowych i ofertach specjalnych oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadane przez właściciela danych osobowych.

 4. Właściciel danych osobowych ma prawo wglądu, aktualizacji oraz modyfikacji danych, tak by były one zgodne ze stanem faktycznym. Istnieje możliwość usunięcia danych osobowych z bazy o ile ich właściciel wyrazi taką chęć w formie pisemnej.