Telefon: 022 403 96 18, 504 990 689

E-mail: biuro@apmteam.pl

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. AXPOL TRADING sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 3, 62-002 Suchy Las, KRS 0001012841, NIP 783-14-14-127 informujemy, iż:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AXPOL TRADING sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 3, 62-002 Suchy Las, KRS 0001012841, NIP 783-14-14-127.
2.    Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce jest Krzysztof Kędzierski (e-mail: iodo@axpol.com.pl).
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach zawarcia i wykonania umów: sprzedaży, transportu, usługi znakowania i pakowania. Podstawą przetwarzania danych w takim przypadku jest art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy.
4.    W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora w celach marketingowych podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. udzielona zgoda.
5.    Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody. Państwa dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a)    przez okres 7 pełnych lat obrotowych od czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania danej umowy, której dane dotyczą lub
b)    do czasu cofnięcia zgody w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda.
7.    Do Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogę mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające jak kancelaria prawna, dostawcy, firmy kurierskie i transportowe tylko i wyłącznie w celu realizacji umów oraz firmy współpracujące przy realizacji kampanii marketingowych.
8.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

---------------------------------------

KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACYJNYM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AXPOL TRADING sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 3, 62-002 Suchy Las, KRS 0001012841, NIP 783-14-14-127.

2.    Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w ww. spółce jest Krzysztof Kędzierski (e-mail: iodo@axpol.com.pl)

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z obecną oraz ewentualną przyszłą rekrutacją na aplikowane stanowisko oraz do podjęcia niezbędnych działań dla celów procesu rekrutacyjnego.

4.    Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wskazanych w Kodeksie Pracy są przepisy prawa.

5.    W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora w celach procesu rekrutacyjnego podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. udzielona zgoda.

6.    Podanie danych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy wynika ze wskazanego przepisu Kodeksu pracy, a ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.  

7.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a)    przez okres procesu rekrutacyjnego wynoszący jeden miesiąc oraz w okresie 12 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych,
b)    do czasu cofnięcia zgody w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda.

8.    Zapewniamy również Panią/Pana, że dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. Pani/Pana dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego.

9.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.